19 พฤษภาคม 2553

.

11.30 น.

ที่นี่..

ธนโชติ ชุ่มเย็น อายุ 34 ปี

อาชีพรับจ้าง

ถูกยิง บาดแผลกระสุนทะลุไตซ้าย

.

ระหว่าง 13.00-14.00 น.

เจ้าหน้าที่ทหารเคลียร์พื้นที่บริเวณศาลาแดงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เวทีราชประสงค์ประกาศยุติการชุมนุม