SUPPORT US

“FreeArts” หรือ “ศิลปะปลดแอก” เป็นคณะทำงานที่รวบรวมเครือข่ายคนทำงานศิลปะและคนทำงานสร้างสรรค์แขนงต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย โดยการนำเสนอผ่านผลงาน กิจกรรม หรือปฏิบัติการทางศิลปะและวัฒนธรรม    

 

FreeArts เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อจัดงาน “ActสิArt” ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะที่รวบรวมผลงานศิลปะและศิลปินจากหลากหลายสาขา ด้วยการยืนยันในหลักการที่ว่า ศิลปินและนักสร้างสรรค์จะไม่ทนต่อการคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งในทางการเมืองและวัฒนธรรม และจะยืนอยู่เคียงข้างการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกัน

 

ล่าสุด FreeArts และเครือข่ายศิลปินและนักสร้างสรรค์ทำการบันทึกเหตุการณ์ เมษา - พฤษภา ‘53 ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยการนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตซึ่งไล่เรียงตามวันและเวลาจริงออกมาในรูปแบบของการแสดงสด และใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook ในการเผยแพร่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมกลับมาสนใจประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางการเมืองเมื่อ 11 ปีที่แล้วที่จงใจถูกทำให้ลืมโดยรัฐ และไม่มีคนสั่งการหรือลงมือฆ่าประชาชนได้รับโทษแม้แต่คนเดียว

 

จนถึงปัจจุบัน FreeArts เป็นส่วนหนึ่งในการผลิต รวบรวม ติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบ

 

นอกจากการต่อสู้และเปล่งเสียงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของศิลปินในฐานะประชาชนแล้วนั้น FreeArts ยังพยายามตั้งคำถามและกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่ของศิลปินและศิลปะ ตั้งแต่นิยามของศิลปะคืออะไร หรือศิลปินมีหน้าที่อะไร สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เรียกว่าศิลปะหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มีคำตอบใดที่ตายตัว พวกเรายังอยู่ในช่วงเรียนรู้และถากถางความเป็นไปได้ใหม่ไปพร้อมกันกับการเคลื่อนไหวของสังคม เพราะแน่นอนว่าศิลปะและงานสร้างสรรค์ไม่ใช่เครื่องมือของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่เป็นเครื่องมือสำคัญของภาคประชาชน ที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการแสดงออกในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

 

ร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรา ได้ที่ช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

สนับสนุนเราได้ตามกำลังศรัทธา

THAI BANK & QR PAYMENT

บัญชี Free Arts

ธนาคาร กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 074-8-560-688

ชื่อบัญชี เพียงดาว และเอเลียร์

ธนาคารไทย

photo_2021-03-31 13.16.54.jpeg

Wallet Address

bc1q7t5cpn0q3k2l2qknhz0hrxaw3mhdqxynkph8a0

Screen Shot 2564-05-22 at 18.18.34.png
photo_2021-03-31 13.19.34.jpeg

Wallet Address

0xdA402a7d07cd7288f6790313f771c28BcC68f9D4

ethereum-logo.jpg
photo_2021-03-31 13.19.34.jpeg
Screen Shot 2564-05-22 at 18.22.26.png

Wallet Address

bnb1xjdkpd7ek09r0v0yqzdzd2xsfagv2gp8s6qjh9

C
R

Y

P

T

O

2_edited.jpg

ซื้อสินค้าเรา