10 เมษายน 2553

.

20.00 น.

ที่นี่..

สยาม วัฒนนุกุล อายุ 51 ปี

อาชีพช่างซ่อมรถทัวร์

ถูกยิงทรวงอกด้านหลังทะลุช่องอก

.

20.00 น.

ที่นี่..

วสันต์ ภู่ทอง อายุ 39 ปี

อาชีพช่างเย็บผ้า

ถูกยิงศีรษะจากด้านหลัง

.

20.00 น.

ที่นี่..

ยุทธนา ทองเจริญพูลพร อายุ 23 ปี

นักศึกษา

ถูกยิงศีรษะจากด้านหลัง ขณะที่พยุงป้าคนหนึ่งออกจากพื้นที่

.

ไม่ทราบเวลาแน่ชัด

ที่นี่..

นภพล เผ่าพนัส อายุ 30 ปี

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ถูกยิงที่ช่องท้องด้วยอาวุธสงคราม เสียชีวิตที่โรงพยาบาล