16 พฤษภาคม 2553

.

19.00 น.

ปากซอยชุมชนบ่อนไก่มืดสนิท ผลจากคำสั่งตัดน้ำตัดไฟของ ศอฉ.

.

ที่นี่..

สมัย ทัดแก้ว อายุ 35 ปี

อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ถูกยิงขณะนั่งวินรถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน มีบาดแผลกระสุนบริเวณกลางหลัง ไขสันหลังขาด เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล