10 เมษายน 2553

.

19.30 น.

ที่นี่..

พันเอก (พิเศษ) ร่มเกล้า ธุวธรรม อายุ 43 ปี

ถูกยิง พบบาดแผลที่ท้ายทอยและน่องทั้งสองข้าง เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

.

19.30 น.

ที่นี่..

พลทหาร สิงหา อ่อนทรง อายุ 30 ปี

ถูกสะเก็ดระเบิด อกซ้ายและต้นขาฉีกขาด

.

19.30 น.

ที่นี่..

พลทหาร ภูริวัฒน์ ประพันธ์ อายุ 25 ปี

ถูกสะเก็ดระเบิด แผลเปิดกระโหลกท้ายทอย

.

19.30 น.

ที่นี่..

สิบโท อนุพงษ์ เมืองรำพัน อายุ 21 ปี

ถูกสะเก็ดระเบิด อกฟกช้ำ น่องฉีกขาด