19 พฤษภาคม 2553

.

16.00 น.

ศอฉ. ประกาศเคอร์ฟิวในเขตพื้นที่ กทม. และประกาศเพิ่มอีก 23 จังหวัดในตอนค่ำ ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

.

21.00 น.

ที่นี่..

ปรัชญา แซ่โค้ว อายุ 21 ปี

อาชีพรับจ้าง

ถูกยิงระหว่างขี่รถจักรยานยนต์บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง บาดแผลกระสุนทำลายตับ และหัวใจ