18 พฤษภาคม 2553

.

1.00 น.

ที่นี่..

จ่าสิบเอก พงศ์ชลิต ทิพยานนทกาญจน์ อายุ 31 ปี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ

ถูกยิงที่ศีรษะ