10 เมษายน 2553

.
14.00 น.
ที่นี่..
มนต์ชัย แซ่จอง อายุ 54 ปี
อาชีพขายเทปคาสเซ็ทมือสอง
ถูกแก๊สน้ำตาระหว่างการปะทะ ระบบหัวใจล้มเหลว เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา