CNL00173.JPG

ประติมากรรม จากภาพการเผาศพที่บริเวณศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม

 

จากหลักฐานและการสืบสวนคาดว่านี่คือ ศพไม่ทราบชื่อที่ถูกเผา

 

ตามเอกสารมีศพ 4 รายที่ถูกเผา ซึ่งระบุเพศไม่ได้ในการชันสูตร เพราะถูกเผาจนเหลือแต่ซากกระดูก แต่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในช่วงขณะการเผาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเห็นว่าเป็นชายอย่างน้อย 2 คนที่ถูกวางอยู่ด้านบน ศพถูกนำมากลางถนน ศพหลายศพถูกวางทับกัน ล้อมบริเวณไว้ด้วยแผงกั้นจราจร ข้าวของต่างๆ ถูกโยนลงมากองสุมกันไว้เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 

 

อย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า ศพในวิดีโอเป็นศพเดียวกับที่ศพที่ถูกรายงานหรือไม่ หลักฐานการชันสูตรระบุว่า ศพถูกเผาจนเหลือเพียงเศษกระดูก จำนวนศพถูกระบุจากจำนวนกระดูกขากรรไกรที่พบ ส่วนสิ่งของอื่นๆ หลงเหลือเพียง เศษผ้าฝ้าย ซิบ กระดุม และหัวเข็มขัด