CNL00078.JPG

ประติมากรรมจากภาพอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 10 

 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

ได้รับตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ในวันที่ 30 มกราคม 2518 ในช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยเบ่งบานจนขีดสุด ป๋วยโดนโจมตีจากทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา ฝ่ายขวากล่าวหาว่า ป๋วยเป็นผู้ยุยงนักศึกษาและเป็นคอมมิวนิสต์ที่คิดทำลายชาติ ในขณะที่ฝ่ายซ้ายโจมตีว่าเขาเป็นเผด็จการที่รับใช้โครงสร้างอำนาจเก่า

 

แต่ป๋วยไม่เคยห้ามนักศึกษาทำกิจกรรมทางการเมือง แม้ว่าบางครั้งจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

 

ในวันที่ 6 ตุลา 19 หลังจากเหตุการณ์เพียงไม่กี่ชั่วโมง ป๋วยลาออกจากตำแหน่งอธิการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ และต้องหนีออกนอกประเทศในวันนั้น เนื่องจากวิทยุยานเกราะยังคอยโจมตีเขาอยู่ตลอดเวลา

 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2542 ที่ลอนดอน เขามีอายุได้ 83 ปี ยังคงยึดมั่นในสันติวิธีตลอดมา 

 

“ชีวิตยังมีอยู่ตราบใด ก็มีความหวังตราบนั้นถึงแม้ความหวังนั้นจะไม่สำเร็จในชั่วชีวิตของเรา แต่เราก็ต้องทิ้งความคิดไว้ให้คนรุ่นหลังทำต่อ” จากตอนหนึ่งในจดหมายถึงเพื่อนของเขา