10 เมษายน 2553

.
ประมาณ 18.00 น.
ที่นี่..
บุญจันทร์ ไหมประเสริฐ อายุ 55 ปี
อาชีพทำไร่อ้อย
ถูกยิงแผลฉีกขาดบริเวณสะโพกและหัวหน่าวด้านซ้าย