16 พฤษภาคม 2553

#สวัสดีวันอาทิตย์ เชื่อมั่นประเทศไทย กับนายกฯ ‘อภิสิทธิ์’

.

เนื่องจากสถานการณ์การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ มีความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร รัฐบาลจึงประกาศเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก 1 สัปดาห์

.

อภิสิทธิ์ และ ศอฉ. ระบุว่าการชุมนุมคือเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลา ‘ผู้ชุมนุมคือกองกำลังติดอาวุธ’ มีอาวุธสงคราม มี ‘M79’ ส่วนเจ้าหน้าที่นั้น ทำหน้าที่เพียงกระชับวงล้อม ไม่ได้เข้าพื้นที่ชุมนุมหลัก ยึดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมอย่างโปร่งใส

.

“การชุมนุมกว่า 2 เดือน ส่งผลกระทบสูงสุด สังคมไม่มีโอกาสที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข ไม่มีแนวทางใดดีกว่าการยุติการชุมนุม” อภิสิทธิ์กล่าวพร้อมเผยว่ารัฐได้จัดทำแผนการปรองดอง 5 ข้อไว้แล้ว ขอให้แกนนำมอบตัว เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

.

“ตัวผมเอง รองนายกฯ สุเทพ รวมถึงคุณทักษิณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมคือมาตรฐานเดียวที่จะสร้างความเป็นธรรม จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้”

.

เมื่อเดือน ต.ค. 56 อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องอภิสิทธิ์และสุเทพในคดีคำสั่งสลายการชุมนุมปี 53 แต่หลังเกิดการรัฐประหารโดย คสช. เมื่อ 22 พ.ค. 57 พนักงานสอบสวนและแนวทางการสอบสวนก็ถูกปรับเปลี่ยน กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องก็เงียบหายราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น..