10 เมษายน 2553

.
ช่วงบ่าย
ที่นี่..
อนันท์ ชินสงคราม อายุ 38 ปี
อาชีพรับจ้างวาดรูป
ถูกแก๊สน้ำตา ปอดติดเชื้อ เสียชีวิตในอีกหกเดือนถัดมา