เรื่องราว

ประติมานุสรณ์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙

พื้นที่ทางความทรงจำเชิงกายภาพ ที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าเคยมีการก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ที่รัฐกระทำต่อประชาชน งานประติมากรรมที่ทำให้ผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเมื่อเดินเข้าไปใกล้ เพราะเมื่อมองลึกเข้าไป คือ ภาพของเพื่อนๆ ที่ร่วมต่อสู้กันมาและจากเขาไปในวันนั้น

 

ทุกใบหน้ามีชีวิต

CNL00029.JPG
CNL09989.JPG
CNL00006.JPG

ชวนอ่านเรื่องราวของ 12 ประติมากรรม 14 ชีวิตที่ถูกสลักอยู่บนประติมานุสรณ์

โปรดคลิกที่ใบหน้า เพื่ออ่าน

 
CNL00216.JPG

"๖ ตุลา ๒๕๑๙ ไม่เปิดโอกาส
ให้เขามีทางเลือกที่สามเสียแล้ว"

ข้อความรอบประติมานุสรณ์จากบทความของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

พิมพ์ ฝากข้อความ

ถึงเหตุการณ์การสังหารหมู่ผู้ร่วมชุมนุมโดยสงบ

ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙