เรื่องราว

ประติมานุสรณ์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙

พื้นที่ทางความทรงจำเชิงกายภาพ ที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าเคยมีการก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ที่รัฐกระทำต่อประชาชน งานประติมากรรมที่ทำให้ผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเมื่อเดินเข้าไปใกล้ เพราะเมื่อมองลึกเข้าไป คือ ภาพของเพื่อนๆ ที่ร่วมต่อสู้กันมาและจากเขาไปในวันนั้น

 

ทุกใบหน้ามีชีวิต

CNL09977_edited_edited.jpg
CNL00053.JPG
CNL00029.JPG
CNL00173.JPG
CNL09989.JPG
CNL00079.JPG
CNL00108.JPG
CNL00006.JPG
CNL00135.JPG
CNL00122.JPG
CNL00020.JPG
CNL00078.JPG

ชวนอ่านเรื่องราวของ 12 ประติมากรรม 14 ชีวิตที่ถูกสลักอยู่บนประติมานุสรณ์

โปรดคลิกที่ใบหน้า เพื่ออ่าน

 
CNL00216.JPG

"๖ ตุลา ๒๕๑๙ ไม่เปิดโอกาส
ให้เขามีทางเลือกที่สามเสียแล้ว"

ข้อความรอบประติมานุสรณ์จากบทความของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

พิมพ์ ฝากข้อความ

ถึงเหตุการณ์การสังหารหมู่ผู้ร่วมชุมนุมโดยสงบ

ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

CNL00279.JPG