17 MAY

มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

17 พฤษภาคม 2553

ศอฉ. ออกประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ย่านราชประสงค์โดยด่วน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิด มีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี

.

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และนายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อธิบายกระแสข่าวเรื่อง ‘ทหารฆ่าประชาชน’ ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ห่างจากจุดชุมนุมที่ราชประสงค์ ถึงแม้ว่าผู้ชุมนุมจะมีการใช้เพียง ‘หนังสติ๊ก’ แต่ก็ได้มีกองกำลังติดอาวุธอยู่ในแนวหลัง ส่วนการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่เป็นไปเพื่อป้องกันตัว..

186990806_227168789208348_58866000726944