14 MAY

มีผู้เสียชีวิต 17 ราย

14 พฤษภาคม 2553
หลังจากเจ้าหน้าที่ประกาศ ‘กระชับวงล้อม’

.

หรือปรับใหม่ให้ดูซอฟต์ภายหลังว่าเป็นปฏิบัติการ ‘ขอคืนพื้นที่’ จากผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดง และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ก้าวข้ามหลักสากลของการการสลายการชุมนุมตามลำดับจากเบาไปหนัก
.
มีเพียง ‘เขตใช้กระสุนจริง’ ที่รัฐมอบให้แก่ผู้ชุมนุม
จนในวันนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 17 ราย