13-18 MAY

มีผู้เสียชีวิต 44 ราย
แบ่งเป็น พลเรือน 42 ราย เจ้าหน้าที่ 1 ราย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ฝ่ายผู้ชุมนุม 1 ราย

คลิกเพื่อเข้าดูแต่ละวัน

รัฐเน้นสร้างวาทกรรม "กองกำลังติดอาวุธ ผู้ก่อการร้าย ชายชุดดำ"

เปิดความชอบธรรมในการขอ "ใบอนุญาตฆ่า" เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยราบคาบของบ้านเมือง

.

13 พ.ค. : เลยกำหนดเส้นตายยุติการชุมนุม ศอฉ. เริ่มปิดล้อมพื้นที่ชุมนุมรอบราชประสงค์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะล้มข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน

 ตกเย็น กระสุนสั่งตายปลิดชีพ พล.ต.ขัตติยะ  ปิดตำนานหัวหน้ากองกำลังการ์ดเสื้อแดง

.

ปฏิบัติการ “ขอคืนพื้นที่” ถูกเรียกใหม่ว่า "กระชับวงล้อม" และประกาศ "พื้นที่ใช้กระสุนจริง" 

.

การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงกระจายทั่วรวม 17 จังหวัด โดย ศอฉ. ยังคงเน้นย้ำสาเหตุที่เกิดการสูญเสียว่าเป็นเพราะมีกองกำลังติดอาวุธจากฝั่งผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัว และป้องกันพี่น้องประชาชน